ลักษณะการแจ้งซ่อมทั่วไป

แอดไลน์ เพื่อใช้บริการ
>> click for add

แอดไลน์ > แจ้งปัญหา > รอราคา > ตกลงราคา > รับบริการ

งานซ่อมบำรุง เร่งด่วน

หาไฟช็อต | ไฟรั่ว

ซ่อมตู้คอนซูเมอร์ยูนิต | ซ่อมตู้ไฟบ้าน
งานซ่อมตู้โหลดเซ็นเตอร์
แก้ปัญหาตู้MDB
(Main distribution board)
งานซ่อมสายเร่งด่วน